Links

VMDG - Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg

De VMDG behartigt de belangen van klinisch moleculair biologen (in opleiding) werkzaam op diverse terreinen van patiëntendiagnostiek zoals: farmacologie, klinische chemie, klinische genetica, microbiologie, pathologie, immunologie, hemato-oncologie etc. De belangenbehartiging voor klinisch moleculair biologen (in dienstverband) zal de VMDG via de FBZ bewerkstelligen (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, www.fbz.nu). 

 


ASM - American Society for Microbiology 

ESCV - 
European Society for Clinical Virology 

ESCMID - 
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Molecular diagnostics.be - Molecular Diagnostics Belgium

QCMD - Quality Control for Molecular Diagnostics

VHIG - Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

WIP - Stichting Werkgroep Infectie Preventie

 


Groepen: