MMM opleiding

Opleiding tot Medisch Moleculair Microbioloog (MMM): Recent is een opleiding van start gegaan die opleidt tot Medisch Moleculair Microbioloog (MMM). Deze opleiding is een kwaliteitsimpuls voor de deskundigheid die vereist is voor het ontwikkelen, uitvoeren en interpreteren van moleculair diagnostisch onderzoek binnen de microbiologie. Deze opleiding is tot stand gekomen op initiatief van de WMDI en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). Het is een tweejarige opleiding die kan worden begonnen  na een MMO (Medisch Microbiologisch Onderzoeker) registratie bij SMBWO (voor details betreffende de MMO opleiding zie sectie Medische Microbiologie op www.SMBWO.nl).


De opleiding tot MMM vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een door de NVMM benoemde opleider in de laboratoria voor medisch microbiologische diagnostiek. De MMM opleiders zijn: Prof. Dr. P.H.M. Savelkoul, Medische Microbiologie, Academisch Ziekenhuis Maastricht; Dr. E.C.J. Claas, Medische Microbiologie, Leids Universitair Medisch Centrum; Dr. W.J.G. Melchers, Medische Microbiologie, UMC St. Radboud; Prof. Dr. H.G.M. Niesters, Afdeling Virologie, Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. R. Schuurman, Afdeling Virologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Dr. R. Molenkamp, Afdeling Medische Microbiologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.


De opleiding duurt in principe 2 jaar (bij voltijds dienstverband). De opleiding is ingedeeld in periodes; na elke periode volgt een evaluatie door de opleider.

Globaal is de indeling als volgt:  • 18 maanden moleculaire diagnostiek en moleculaire epidemiologie;

  • 4 maanden conventionele bacteriologie, virologie, parasitologie, mycologie en serologie;

  • 2 maanden infectiepreventie, kwaliteit, management en onderwijs.

Er zal gebruikgemaakt worden van een logboek waarin de MMM-in-opleiding zijn/haar voortgang vastlegt; dit wordt door de opleider besproken en ondertekend.

Na 2 jaar als de opleiding met goed gevolg (goede beoordeling door de opleider) is doorlopen, wordt de kandidaat het certificaat MMM verleend. Dit gebeurt na bespreking in de algemene vergadering van de MMM-opleiders (het Concilium Microbiologicum Medicum MMM)
De nieuwe MMM wordt vervolgens ingeschreven in het register MMM van de NvMM.


zie ook MMM certificaten uitgereikt.


 

Groepen: