WIMM

De Werkgroep Internationale Medische Microbiologie is een initiatief van Maarten Scholing, Bartelt de Jongh, Bert Mulder en Edmee Bowles. Doel van de WIMM is het vormen van een netwerk van Nederlandse microbiologen die activiteiten (willen) ondernemen op het gebied van internationale samenwerking. Deze internationale samenwerking kan breed geinterpreteerd worden. Een belangrijk aspect vormt het wederzijds uitwisselen van mensen en kennis, zowel met collegae in Derde Wereld landen als in andere Westerse landen. Dit kan worden ingevuld door stages, onderzoek, opleiding, assessments, capacity building en wederzijdse uitwisselingsprogrammas.

Recente berichten

Behoefteraming buitenlandstage onder AIOS

Samenvatting - Een buitenlandstage kan bijdragen aan het (her)kennen en diagnosticeren van infectieziekten, het opdoen van specifieke expertise en ervaring en het aanleggen van een netwerk van contacten met buitenlandse collega’s. Om een inschatting te kunnen maken welk percentage van de AIOS medische microbiologie tijdens hun opleiding graag een stage in het buitenland wil doen, hielden wij in aansluiting op de jaarlijkse voortgangstoets 2010 een enquête onder alle AIOS medische microbiologie (AIOS MMB).

Lees verder ››

WIMM-sessie NVMM Najaarsvergadering 2009

Op 24 november j.l. was de eerste WIMM sessie een feit. Met presentaties van Menno de Jong, Lisette van Lieshout en Bert Mulder werd de werkgroep gelanceerd (deze presentaties zijn in te zien onder tabblad "documenten").

Lees verder ››