Accreditatie via GAIA

  • Klik hier voor toegang tot GAIA - artsdossier 
  • Klik hier voor toegang tot GAIA - aanbieders
  • Klik hier voor de nascholingsagenda (let op: indien u alleen de vakinhoudelijk geaccrediteerde nascholing wilt zien kunt u het vinkje bij "toon incl. nascholingen van ABAN" verwijderen)

Scholing laten accrediteren

Via GAIA kunt u uw bij- en nascholingen rechtstreeks aanbieden aan de wetenschappelijke of beroepsvereniging om te laten accrediteren. De vereniging krijgt hier een melding van. U ontvangt vervolgens een factuur en als de factuur betaald is, ontvangt u de beoordeling van uw nascholing.

De wetenschappelijke- of beroepsvereniging is verantwoordelijk voor de beoordeling en het toekennen van punten. Soms is aanvullende informatie nodig, of moet u de aanvraag aanpassen om accreditatiepunten toegekend te krijgen.

Invoeren presentielijst

Na afloop van een nascholing moet u in GAIA aangeven welke deelnemers aanwezig waren. Het GAIA-systeem voegt de accreditatiepunten automatisch toe aan het persoonlijke dossier van de arts.

U bent verplicht om de presentielijst binnen twee maanden in te voeren na afloop van de scholing.

Algemene nascholingen

Organiseert u een algemene nascholing? Dan kunt u accreditatie aanvragen bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Algemene nascholingen zijn niet-vakinhoudelijke nascholingen over bijvoorbeeld gezondheidsrecht, medische ethiek en communicatie.

Vakinhoudelijke nascholing

Voor een vakinhoudelijke nascholing vraagt u accreditatie aan bij de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroep waar de scholing voor bedoeld is.

E-learning

Als u een e-learning wilt laten accrediteren dan moet u uw aanvraag indienen bij het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE).

Disclosure belangen sprekers

Sprekers van nascholingen zijn verplicht om een ‘disclosure sheet’ in hun presentatie op te nemen als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie.  Op die dia moeten zij eventuele  banden met de industrie vermelden, of kenbaar maken dat ze geen banden hebben. Aanbieders moeten sprekers op deze plicht wijzen en zijn ervoor verantwoordelijk dat sprekers de disclosure sheet gebruiken.

Kosten voor het aanvragen van accreditatie:
150 euro ex BTW voor niet-gesponsorde nascholing
300 euro ex BTW voor gesponsorde nascholing


E-learning
Klik hier voor de aangeboden e-learning


Telefoonnummer van de GAIA Helpdesk bij de KNMG Infodesk is 030 - 282 32 50 

Groepen: