Kwaliteit

De Commissie Kwaliteitsbevordering is ingesteld ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden van de vereniging en van medisch microbiologische laboratoria in Nederland.

Voorzitter: Marjolein Damen

Recente berichten

Presentatie risicoprofiel medische microbiologie

De NVMM heeft twee keer per jaar overleg met IGZ over de basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen. De IGZ vraagt in dit overleg aan de wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen die opgenomen kunnen worden in de basisset voor ziekenhuizen. De IGZ heeft de NVMM gevraagd de huidige indicatoren op het thema infectieziekten te herzien op basis van een risicoprofiel van het medisch beroepsveld.

Lees verder ››

ISO 15189 nieuwsbrief RvA juli 2014

De Raad voor Accreditatie publiceert op haar website regelmatig een nieuwsbrief over de CCKL/ ISO 15189 transitie. De brief van juli 2014 gaat in op de bevindingen bij de ISO 15189 audits bij de pilot laboratoria. U kunt deze brief downloaden via www.rva.nl

Lees verder ››