WIP publiceert richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen-generieke versie en Urinelozing en stoelgang-versie VWK

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft een wijziging van de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen  gepubliceerd op haar website.  De meest belangrijkste wijzigingen zijn dat het nu een generieke richtlijn is en dat er een hoofdstuk over vermaalsystemen voor wegwerppo’s en –urinalen is toegevoegd. U kunt de richtlijn en een tabel met de verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar vinden op de website van de WIP (www.wip.nl). Daarnaast is er een gewijzigde richtlijn Urinelozing en stoelgang-versie Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen- gepubliceerd om deze richtlijn af te stemmen met de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen. Aan de voorwaarden voor het niet gebruiken van een pospoeler of vermaalsysteem is de optie toegevoegd om wegwerppo’s en -urinalen inclusief inhoud met toevoeging van absorberend materiaal af te voeren in een gesloten zak. Daarnaast is het gebruik van absorberend materiaal bij wegwerppo’s en –urinaal is niet meer verplicht, tenzij er geen podeksel wordt gebruikt.

 

De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze gewijzigde richtlijnen alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar!