WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd. Het betreft een  geheel herziene versie van de richtlijn. Naast de richtlijn publiceert de WIP ook twee handzame overzichten. Eén geeft de algemene indicaties en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen weer. Het andere van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij specifieke micro-organismen. De richtlijn en de overzichten zijn te vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) evenals een tabel met een verantwoording van het landelijk commentaar.