Visiedocument 'Medisch Specialist 2025'

De Federatie Medisch Specialisten heeft in dit document de ambitie, verwachtingen en doelen voor de medisch-specialistische zorg in 2025 geformuleerd.
U vindt het visidocument in de bijlage.