Presentaties Kwaliteitsdag NVMM 15 april '13

Op maandag 15 april is in Papendal een goed bezochte NVMM kwaliteitsdag georganiseerd. We danken alle sprekers en alle deelnemers voor hun inbreng en kijken uit naar het vervolg. De presentaties zijn beschikbaar via de pagina van de commissie kwaliteit onder kop Presentaties. 

Groepen: