Presentatie risicoprofiel medische microbiologie

De NVMM heeft twee keer per jaar overleg met IGZ over de basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen. De IGZ vraagt in dit overleg aan de wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen die opgenomen kunnen worden in de basisset voor ziekenhuizen. De IGZ heeft de NVMM gevraagd de huidige indicatoren op het thema infectieziekten te herzien op basis van een risicoprofiel van het medisch beroepsveld.

In februari hebben enkele bestuursleden, leden van de HIP, de CK, de AVC en de NWKV onder leiding van Annemarie van ’t Veen een risicoprofiel medische microbiologie opgesteld. Dit risicoprofiel is gepresenteerd op de voorjaarsvergadering (zie bijlage).

Hieruit kwamen enkele voorstellen voor mogelijke indicatoren naar voren die verder uitgewerkt zullen worden:

             Ontwikkelen standaard voor consult vastleggen in EPD
             Richtlijn opstellen inclusief indicatoren preventie en behandeling S. aureus bacteriemie
             Vastleggen accreditatie of certificering KRIZ-norm binnen ziekenhuizen

De ontwikkelde indicatoren worden t.z.t. aan de leden voorgelegd voor goedkeuring.

Groepen: