NTMM nr. 3 2016

Geachte NVMM-leden,

 

Op 23 september verschijnt het themanummer “Infectiepreventie” van het NTMM. Dit keer is de gastredacteur Greet Vos, hoogleraar zorggerelateerde infecties, Erasmus. Zij schrijft hierover in haar column Infectiepreventie: “Samen komen we er zeker”.

 

Met het onderwerp Infectiepreventie hebben veel instanties raakvlakken of intensieve bemoeienis. Vos heeft van een groot aantal van hen de medewerking gekregen. Zo is er een voorwoord van minister Schippers waaruit de belangstelling voor dit onderwerp en ons vak blijkt.

 

Timen beschrijft de operationele werkstructuren die het CIb gebruikt in de aanpak van epidemische verheffingen.

 

Door de IGZ wordt een bericht geschreven door Langelaar. De visie van de VHIG wordt belicht door de huidige vicevoorzitter Oldenkamp-Berkelaar. Van der Lubben beschrijft vanuit het Rivm de inspanningen om te komen tot een sluitende dataverzameling.

 

Van der Bij heeft een enquête gehouden en beschreven van de landelijke bezetting aan artsen-microbioloog en hygiënist afgezet tegen de normen die daarvoor bestaan.

 

Registratie van infecties is zo oud als de ziekenhuis hygiëne. Het Prezies-netwerk bestaat nu alweer zo’n 20 jaar en is sterk geëvolueerd. Koek beschrijft de rol die Prezies inmiddels speelt.

 

Het CZO houdt zich bezig met de erkenning van de ziekenhuisopleidingen waaronder die van deskundige infectiepreventie. De directeur Boonstra beschrijft de ontstaansgeschiedenis.

 

Hoe bekijken internist-infectiologen de rollen van hun vak in relatie tot die van het onze in de beheersing van resistentie en infectiepreventie? Oude Lashof poogt daarop een antwoord te geven.

 

Verder treft u een transmissieroute aan geschreven vanuit New York.

 

Tenslotte een artikel buiten het thema van Van den Berg opnieuw van de IGZ specifiek over get risicogestuurde toezicht.

 

Het is allemaal weer te lezen van papier en scherm (binnenkort):

 

http://www.nvmm.nl/ntmmlijst

 

Met vriendelijke groet,

 

Esther Heikens, Jan Kaan, Bert Mulder