De CK staat open voor nieuwe commissieleden

De Commissie Kwaliteitsbevordering (CK) is op zoek naar nieuwe leden, artsen-microbioloog en moleculair microbiologen ter vervanging en aanvulling van de huidige commissieleden.


De zorg voor kwaliteit van zorg is een hot item bij de overheid, bij patientenverenigingen, bij verzekeraars en niet in de laatste plaats bij zorgverleners zelf. De CK vervult in dit veld een belangrijke taak als vertegenwoordiging van de NVMM in diverse gremia zoals de Raad voor Accreditatie en de Raad Kwaliteit van de Orde, en als bewaker en stimulator van ontwikkelingen binnen de beroepsgroep op het gebied van kwaliteit.


Voor de komende 2 jaren is een NVMM kwaliteitsbeleidsplan opgesteld (zie onder publicaties) waarin de koers is uitgezet en vertaald in concrete projecten. Indien u interesse heeft om mee te bouwen of meer wilt weten kunt u contact opnemen met Annemarie van 't Veen, voorzitter van de CK via annemarievantveen@gmail.com.

Groepen: