Daar wordt iedereen beter van

Deze poster is gemaakt voor de publiekscampagne antibioticaresistentie.

Het filmpje vindt u hier: www.youtube.com/watch?v=U7b6KAENVmg