Besluiten voorjaarsledenvergadering 12 april 2017

Tijdens de NVMM-ledenvergadering van 12 april zijn de volgende besluiten genomen:

  • Het financieel jaarverslag over 2016 is goedgekeurd.
  • De stukken normatief kader kwaliteitsvisitaties zijn vastgesteld.
  • Het beroepsprofiel Medisch Moleculair Microbioloog is vastgesteld.
  • De huishoudelijke reglementen van de WAMM en het Concilium Medico Microbiologicum zijn vastgesteld.
  • De richtlijnen 'Diagnostiek en behandeling van patiënten met bronchiëctasieën' en  'Preventie en behandeling van early- onset neonatale infecties' zijn geautoriseerd.
  • Prof. Dr. H.F.L. Wertheim en Dr. J.W.A. Rossen zijn met applaus benoemd tot bestuurslid.
  • Prof. Dr. H.A. Verbrugh is benoemd tot NVMM-erelid.