Arts-microbioloog

Instelling: 

Certe

Plaats: 

Groningen

Datum plaatsing: 
03/02/2017
Reageren voor: 
26/02/2017
Functieomschrijving: 

Wij zijn op zoek naar een arts-microbioloog

Certe is een ambitieuze organisatie gespecialiseerd in integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste en tweedelijnsgezondheidszorg. Certe levert hoogstaande medische diagnostiek en hiervan afgeleide producten en diensten voor zorgverleners en hun patiënten. Ziekenhuizen, artsen, verloskundigen en daarmee honderdduizenden mensen vertrouwen al jarenlang op de zorg van Certe.

De divisie Medische Microbiologie van Certe beoefent het vak in de volle omvang en participeert in het Regionaal Infectiepreventienetwerk Noord Nederland met andere partners zoals het UMCG. Certe heeft het voornemen een bestuurlijke fusie aan te gaan met het collega-laboratorium Izore. Daarmee ontstaat een laboratoriumorganisatie die voor eerste en tweede lijn de medisch microbiologische dienstverlening verzorgt voor Groningen, Drenthe, Friesland en het verzorgingsgebied van het Antonius Ziekenhuis Sneek in de Noordoostpolder en op Urk.

 

Welke taken?

Het team van artsen-microbioloog waarvan u deel zult uitmaken, is bij ons in dienst en als staflid verbonden aan een van de ziekenhuizen in Groningen of Drenthe. Het team verzorgt hiernaast de microbiologische dienstverlening voor alle zorginstellingen en huisartsen in de regio. De diagnostiek wordt verricht over de volle breedte van het vak. Iedere arts-microbioloog heeft binnen het team eigen aandachtsgebieden. Wij verzorgen het perifere deel van de opleiding tot arts-microbioloog van het UMCG.

 

U bent werkzaam in het team van de Treant Zorggroep en uw taken zullen bestaan uit de dagelijkse microbiologische diagnostiek en dienstverlening naar de aanvragers in eerste en tweede lijn. U werkt in een prettige werkomgeving met een uitstekend geoutilleerd laboratorium. Daarnaast is er ruimte voor het ontwikkelen van aandachtsgebieden en wetenschappelijk onderzoek.

Functie-eisen: 

U bent geregistreerd arts-microbioloog en beschikt over meerdere jaren (klinische) ervaring.

Ook arts-assistenten die binnenkort hun opleiding voltooien worden uitgenodigd te solliciteren.

U hebt belangstelling voor zowel de klinische als extramurale infectiediagnostiek, -behandeling en -preventie.

 

Wij vragen affiniteit met een of meer van de onderstaande aandachtvelden:

    • Infectiepreventie; dit omvat ook deskundigheid betreffende scopen en steriele medische hulpmiddelen of de bereidheid deze kennis te verwerven.
    • Antibiotic Stewardship Programma.
    • Een afgeronde promotie strekt tot aanbeveling, net als affiniteit met opleiding en onderwijs.

Wij vinden naast vakmanschap goede algemene competenties, waaronder samenwerken, communicatie, organisatie en professionaliteit van groot belang. U bent een enthousiaste en flexibele persoonlijkheid. Een goede teamspirit vindt u belangrijk. Goede contactuele eigenschappen in de omgang met collegae, huisartsen en medisch specialisten zijn essentieel. Daarnaast bent u goed in staat vernieuwend te denken, houdt u ontwikkelingen in de vakgebieden bij en kunt deze implementeren in het laboratorium. U bent zich bewust van de noodzaak tot kostenbeheersing in de gezondheidszorg. U bent ondernemend en vindt deelname aan multidisciplinair overleg met andere specialisten vanzelfsprekend en levert hieraan een actieve bijdrage.

Arbeidsvoorwaarden: 

Aanstelling en salariëring conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS), waarbij goede secundaire arbeidsvoorwaarden horen.

Contactgegevens: 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer R.J. de Folter, directeur Medische Microbiologie a.i., tel. 06-12990351.

Uw sollicitatie kunt u vóór 26 februari a.s. richten aan Jolanda Luijmes-Lambers, afdeling HR, per mail naar: solliciteren@certe.nl onder vermelding van vacaturenummer 17.008

Meer informatie: 

De functie-invulling zal tot stand komen in overleg met de overige leden van de medische staf.

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Wij hebben het voornemen de sollicitatiegesprekken te laten plaatsvinden in week 10/11 2017.

In het belang van onze klanten en organisatie vragen wij van nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als voorwaarde voor indiensttreding.