Concilium

Het Concilium Microbiologicum Medicum is ingesteld als advieslichaam betreffende de wetenschappelijke en algemeen vormende aspecten van de opleiding voor het specialisme Medische Microbiologie. Het fungeert tevens als plenaire visitatiecommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). In het Concilium hebben zitting opleiders en een delegatie van de arts-assistenten (AIOS) in opleiding voor het specialisme, Het Concilium vergadert ten minste vier maal per jaar over opleidingszaken en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

 

Recente berichten

Concilium documenten

U kunt documenten over de opleiding (verplichte cursussen, competentieprofiel, informatie over het individueel opleidingsplan) in het menu links onder 'Concilium documenten' vinden.

Lees verder ››