AVC

De Algemene Visitatie Commissie (AVC) heeft tot doel het, door een regelmatige evaluatie van het beroepsinhoudelijk functioneren van medisch specialisten, verhogen van het niveau van dat functioneren. Een visitatie betreft het functioneren over de volle breedte van het vak voor dat samenwerkingsverband, maatschap of vakgroep.

 

Recente berichten