Deze poster is gemaakt voor de publiekscampagne antibioticaresistentie.

Het filmpje vindt u hier: www.youtube.com/watch?v=U7b6KAENVmg 

Recente berichten

Najaarsvergadering 2017

Hierbij wil ik u uitnodigen voor de tweedaagse najaarsvergadering, gezamenlijk georganiseerd met de VIZ en de Belgische zustervereniging BVIKM.

Voorafgaand aan de najaarsvergadering is er een bijeenkomst van de A-teams, georganiseerd door de SWAB, hiervoor kunt u zich ook opgeven.

Lees verder ››

Verslag WAMM vergadering 13 juni in het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Zowel het middagprogramma als het avondprogramma waren goed bezocht met een levendige discussie.

Lees verder ››