Deze poster is gemaakt voor de publiekscampagne antibioticaresistentie.

Het filmpje vindt u hier: www.youtube.com/watch?v=U7b6KAENVmg 

Recente berichten

Besluiten voorjaarsledenvergadering 12 april 2017

Tijdens de NVMM-ledenvergadering van 12 april zijn de volgende besluiten genomen:

Lees verder ››

Problematische ISO15189 normelementen 5-4-2017

Op woensdag 5 april woonden ongeveer 85 artsen-microbioloog, kwaliteitsfunctionarissen en hoofdanalisten een bijeenkomst bij over problematische ISO15189-normelementen.

Organisatie: Commissie Kwaliteitsbevordering in samenwerking met de WHAMM en het LOKmml.
Onderwerpen: monstertransport en competentiebeoordeling.

De presentaties staan in de bijlagen, een verslag volgt binnenkort.


Lees verder ››